Βιοαέριο

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικής ύλης, συνήθως από ζωικά απόβλητα, οργανικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες.  Το βιοαέριο αξιοποιείται με την τροφοδοσία του σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.