Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα των αν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και κατέχει μονάδες ΑΠΕ σε όλη τη Μακεδονία. Ξεκινώντας με επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα τελευταία χρόνια προχωράει στην κατασκευή μονάδων βιοαερίου. Η πρώτη μονάδα που υλοποιήθηκε βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, σήμερα η δυναμικότητά της είναι στα 500 kW, είναι από τις πρώτες που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και είναι ικανή να τροφοδοτήσει 750 νοικοκυριά.