Στόχος

Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ενέργειας ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.